Stillingsutlysning: hovedrutesetter!

Vi ser etter en dyktig og motivert rutesetter som ønsker å ta rollen som hovedrutesetter på Sørlandet Klatresenter. I tillegg ser vi etter rutesettere som kan bidra med mindre skruoppdrag i løpet av våren.

English version is found below!

Stillingstittel: Hovedrutesetter

Stillingsprosent: 75-100%. Avhengig av evt andre roller på senteret. Arbeidstidene er fleksible, og det må påregnes noe kveld og helgejobb. Du vil få opplæring som klatrevert for å kunne bidra ved behov.  

Ansettelsesform: Fast

Tiltredelse: fleksibelt, mulig våren 2022

Søknader: Sendes til Petter@sorlandetklatresenter.no

Lønn: Etter avtale

Litt om senteret:

 • Totalt klatreareal: 1900kvm
 • Ca 500kvm buldring, rundt 90 buldreproblemer fra grad 3 til 7B+
 • 28 autobelaylinjer av varierende høyde
 • 30 linjer for led og topptauklatring.

Arbeidsoppgaver:

 • Skru nye ruter og buldre på alle nivåer, og sørge for kvalitet og kontinuitet på rutesettingen på senteret
 • Organisere øvrige rutesettere
 • Planlegge rutesettingen både i normal drift og til spesielle arrangementer som buldrejammer etc.  
 • Ansvar for innkjøp og organisering av klatregrep.  
 • Være en del av ledelsesgruppen på senteret og bidra inn i møter og beslutningsprosesser.
 • Gode muligheter til å skru på oppdrag til arrangementer etc hos våre samarbeidspartnere i HUT-kjeden

Ønskede egenskaper/erfaring:

 • Kompetanse til å skru ruter i et variert spekter, både med tanke på gradering og stil .
 • Profesjonell holdning til rutesetting for et bredt publikum på et kommersielt senter.  
 • Liftførerkurs er ønsket.
 • Strukturert og evne til både å jobbe selvstendig og i team.
 • Ansvarsfull og interessert i å bidra i planleggingsarbeid og i utvikling av senteret og organisasjonen for øvrig.  
 • Kompetanse innen trening av barn og voksne er svært positivt for å kunne være med å øke kvaliteten på våre instruktører.  

English:

We are currently looking for an experienced and motivated routesetter to take on the position as head routesetter at Sørlandet Klatresenter. I addition, we are looking for setters to visit at guest setters for our events this spring.

Vi ser etter en dyktig og motivert rutesetter som ønsker å ta rollen som hovedrutesetter på Sørlandet Klatresenter. I tillegg ser vi etter rutesettere som kan bidra med mindre skruoppdrag i løpet av våren.

Job title: Head routesetter

Employment rate: 75-100%. Depending on additional roles in the gym. Work hours are flexible, and you have to expect some work on evenings and on weekends on special ocasions. You will recieve training to be able to assist with other roles in the gym.  

Form of employment:  Permanent

Tiltredelse: Flexible, maybe spring 2022

Applications: send via email to Petter@sorlandetklatresenter.no

Salary: by appointment

Quick information about the climbing facilities:

 • Total climbing surface: 1900sqm
 • Approximately  500sqm buldring,  normally around 90 problems ranging from grade 3 to 7B+
 • 28 lines with autobelay of varying hights
 • 30 lines for lead and toprope

Responsibilities as head setter:

 • Setting new boulders and routes of all levels on a day to day basis
 • Organize additional routesetters
 • Plan routesetting both for everyday operation, and for special ocations like social bouldering competitions
 • Responsible for organizing and ordering holds
 • Be an active member of the gyms staff and participate in meetings and decisionmaking.  
 • There will also be plenty of opportunities to do extra setting missions for our partners in the “HUT-Gyms” (at the moment 2 gyms at different locations in norway, more gyms will open soon)

Preferred characteristics and experience:

 • High level of competence in setting varied routes and boulders both considering grades, and styles.  
 • Professional attitude towards setting for a broad audience in a commercial gym.  
 • Structured and able to work independently as well as in a team
 • Motivated to participate in development of the gym in general
 • Experience in training groups of kids as well as adults is very positive. We are allways looking for ways to improve our staff of trainers and instructors.