Sikkerhetsregler og ansvarserklæring

Alle som skal benytte seg av Sørlandet Klatresenter må lese gjennom og signere våreSikkerhetsregler og ansvarserklæring.

Sikkerhetsregler og ansvarserklæring

Safety rules and disclaimer

Barn under 13 år skal til enhver tid være i følge med en voksen som har lest og gjort seg kjent med sikkerhetsreglene og fylt ut ansvarserklæringen. Dette gjelder i hele senteret inkludert barneveggene. 

Ungdom fra 13 til 17 år kan oppholde seg på senteret uten følge av voksen dersom en foresatt har fylt ut ansvarserklæringen, se punktet "Ønsker du å signere ansvarserklæringen for noen andre?"