Kjøpsbetingelser

Oppdatert 15.08.2023

Alle som skal Klatre hos oss skal ha lest og signert våre sikkerhetsregler og ansvarserklæring.

Klippekort:

 • Klippekort refunderes ikke
 • Klippekort har en varighet på 2. år fra den datoen de blir kjøpt. Oppstår det sykdom er det mulig å forlenge varigheten dersom det fremvises legeattest.

Kurs og grupper:

 • Avbestilling av kurs og grupper må skje minimum 7 dager før oppstart av kurs (1. oppmøtedag ved grupper som går over flere ganger) for å få refundert innbetalt kursavgift. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før oppstart av kurs gis det ingen refusjon.
 • Endring av kursdato må skje minimum 7 dager før oppstart av kurs (1. oppmøtedag ved grupper som går over flere ganger)
 • Avbestilling og endring av kurs og grupper gjøres ved å sende epost til post@sorlandetklatresenter.no

Medlemskap

Kontroll:

Sørlandet Klatresenter forbeholder seg retten til å foreta adgangskontroller og å sjekke og kreve kopi av ID for rabatterte medlemskap

Generelt:

 • Innehaver plikter å klippe inn gyldig billett ved hvert besøk på senteret.
 • Sørlandet klatresenter forbeholder seg retten til å holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager, oppussing og utbygging.
 • Medlemskap er personlige og ikke kan overdras til annen person uten samtykke fra Sørlandet Klatresenter

Oppsigelse:

 • Kjøper av årskort har 14 dagers angrerett fra innmeldt dato
 • Oppsigelse av medlemskap uten dokumentert grunn er ikke mulig i bindingsperioden.
 • Oppsigelse kan gjøres hvis innehaver av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av avtale må dokumenteres. Oppsigelse godkjennes ikke før dokumentasjon er mottatt. Ved dokumenterte årsaker menes sykdom som gjør at man ikke kan trene.
 • Dersom angreretten benyttes, vil innbetalt månedsavgift bli refundert med fratrekk for antall adganger frem til angreretten er betnyttet. Ved beregning av prisen for passeringer ved bruk av angretten skal ordinær adg angspris benyttes. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert. Oppsigelsestiden på abonnement som har gått over bindingstiden er ut kommende måned.
 • Uforutsett driftsstans medfører ikke rett til refusjon av innbetalt beløp.

Medlemskap månedlig trekk:

 • Oppsigelse gjøres når som helst på nett via "Min profil". Da stanses de automatiske trekkene og kortet er gyldig i resten av den 30-dagersperioden som allerede er betalt for. Resterende dager i inneværende 30-dagersperiode refunderes ikke.
 • Prisen endres ikke på aktive abbonementer. Sørlandet klatresenter vil gjøre årlige prisjusteringer på nyetablering av abbonement. Dette gjelder uansett årsak til til at tidligere abbonement ble avsluttet.

Frysing av medlemskap 12 mnd:

Avtalen kan fryses fra 1-12 måneder ved følgende dokumenterte grunner:

 • Sykdom/skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan benytte seg av senteret.
 • Utstasjonering i jobb eller studier/militær tjeneste som er lengre unna enn 50 km fra Sørlandet Klatresenter
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan, eller ønsker å trene.

Avtalen kan fryses minimum 2 og maksimum 4 måneder uten dokumentert grunn.

 • Frys av årskort må være fastsatt og godkjent på forhånd og eventuell nødvendig dokumentasjon må følge fryssøknaden. Søknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon foreligger.
 • Frys av periodekort innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.
 • Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange dager som det gis fritak for, slik at periodekortets varighet blir 12 måneder.
 • Søknaden for frys av årskort må sendes på e-post til post@sorlandetklatresenter.no. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse per e-post fra Sørlandet Klatresenter. Det beregnes opptil 14 dagers behandlingstid.
 • Medlemsskapet åpnes automatisk etter endt frys.

Oppsigelse fra Sørlandet Klatresenter sin side:

Sørlandet Klatresenter forbeholder seg retten til å heve avtalen og kreve erstatning for økonomisk tap mot innehaver av årskort dersom:

 • innehaveren ikke betaler månedsavgiften.
 • innehaver begår tyveri eller andre straffbare handlinger mot senteret eller brukere av senteret.
 • innehaveren opptrer truende overfor øvrige brukere av senteret eller ansatte
 • innehaveren ikke signerer eller overholder ansvarserklæringen Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt innehaveren av årskortet før oppsigelse av avtalen.

Personvern

Innledning

Nettstedet sorlandetklatresenter.no eies og drives av Sørlandet Klatresenter AS med org.nr. 823924732. Odderøyveien 40, 4610 Kristiansand

Nettstedet sorlandetklatresenter.no gir deg mulighet til å se og kjøpe billetter over internett. Når du går inn på og tar i bruk vårt nettsted, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

Sørlandet klatresenter AS tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Sørlandet klatresenter AS er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via Sorlandetklatresenter.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg.

Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på postorlandetklatresenter.no

Nettsidene til Sørlandet Klatresenter AS

Nettstedet vårt Sorlandetklatresenter.no gir deg informasjon om oss, vårt klatresenter og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre billetter, tilbud og kurs, og mulighet til å bestille disse over nett.

Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. Du trenger ikke opprette noen konto hos oss, med mindre du vil benytte deg av spesielle rabatter knyttet til CKK ved nettkjøp, men du må oppgi ditt navn, gyldig e-postadresse og ditt mobilnummer (+47).

Hvilke opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som sorlandetklatresenter.no. Når du bruker våre tjenester, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. På nettstedet sorlandetklatresenter.no bruker vi informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler kan du lese mere om i et avsnitt lengre ned på siden.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Bruk av tjenestene/ kjøp

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene og hva du har handlet.

Informasjon om posisjon: Hvis du i din nettleser godtar at vi får vite din geografiske posisjon bruker vi dette til å gi deg informasjon som er tilpasset ditt geografiske område. Vi registrerer hvor du handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

Hvordan bruker Sørlandet Klatresenter AS informasjonen:

Sørlandet Klatresenter AS bruker opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom kjøp, for at vi skal kunne levere de varer og tjenester du har kjøpt av oss. Dette innebærer også kontroll av gyldighet på kjøpte billettprodukt. Det gjøres ved å registrere bruk av produktene for å sikre at de ikke blir brukt mer enn tillatt og ved at eierskap av årskort kontrolleres ved hjelp av bilde og fødselsdato.

Sørlandet Klatresenter AS bruker opplysningene for å gi deg tilbud, kommunikasjon, spørreundersøkelser og viktige beskjeder i tråd med det du har kjøpt og de samtykker du har gitt eller ihht den berettigede interessen vi har. Vi analyserer kjøpshistorikk for å gi deg relevante tilbud og forslag til handlelister med ofte kjøpte produkter.

Sørlandet Klatresenter AS bruker kjøpshistorikk og bevegelseshistorikk for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere sortimentet og drift av vårt klatresenter, våre nettsider, nettbutikk og booking. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.

3. part

I noen tilfeller brukes det databehandlere (underleverandører) som behandler data på vegne av oss. I slike tilfeller er det inngått databehandleravtaler som setter rammer for hvordan databehandleren skal behandle personopplysningene på våre vegne. Vi har databehandlere innenfor hosting, drift, systemleverandører (eks kundehenvendelsessystem, sms- og e-postutsendelsessystem).

I all hovedsak skjer behandlingen av personopplysninger om deg innenfor EU/EØS-området. I de tilfeller det brukes en databehandler som er etablert utenfor dette området, har databehandleren stilt tilstrekkelige garantier for behandlingen av personopplysningene.

Sørlandet Klatresenter AS, kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også utlevere opplysninger til myndighetene

Kontaktopplysninger du selv gir oss

Når du registrerer deg hos oss, må du oppgi navn, norsk mobilnummer og gyldig e-post adresse. Opplysningene lagres av oss.

Bruk av opplysninger

Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål:

For å levere tjenestene våre:

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne betale for tjenester og få kvittering/bekreftelse. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring:

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering:

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom digitale annonser på eksterne nettsider og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der dine persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender:

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Vi gjør dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre:

Vi bruker personopplysninger og analyser for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Automatiske vurderinger:

Gjennom analyse av dine kjøp kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

Om deling av personopplysninger:

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntaket gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene, blant annet betalingsløsning og hvis vi benytter oss av Posten og Bring. Disse trenger enkelte opplysninger for å kunne levere tjenester til oss eller til deg, f.eks. for frakt og betaling. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.

Dersom du velger å gjøre et kjøp på sorlandetklatresenter.no betaler du med kort eller Vipps. Ditt kortnummer oppbevares ikke av oss. Alle korttransaksjoner skjer gjennom Adyen som er leverandører av betalingstjenester. Ved å benytte deres tjenester, samtykker du til deres vilkår.

Samarbeidspartnere:

Mail chimp: Brukes til å registrere, sende ut og analysere nyhetsbrev. Se egen erklæring her

Datanova: Betalingsløsning som blir brukt om du gjør kjøp via vår bookingløsning

Google: Brukes for å analysere atferd og handelsprosess.

Dine rettigheter

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse ved kontakte oss på post@sorlandetklatresenter.no

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg kan disse endres ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker å slette dine lagrede opplysninger.

Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene.