priser

Inngangsbilletter:

Barn/student/honnør: 100,-        

Voksen: 125,-

Familie m/utstyr, inntil 5 stk: 750,-

Leie av utstyr: Sko: 50,-     Sele: 50,-     Tau:     50,-

Klippekort:

10 klipp:

10 klipp barn/student/honnør: 800,-

10 klipp voksen: 950,-

25 klipp:

25 klipp barn/student/honnør: 1750,-

25 klipp voksen: 2250,-

Familie:

20 klipp familie m/utstyr: 3400,-

Årskort:

Barn/student/honnør: 4500,-                                  

Voksen: 5500,-