Smitteverntiltak

Generelle regler for smittevern

  • Hold deg hjemme om du ikke føler deg helt frisk
  • ha god hånd og hostehygiene

Renhold og hygiene

Vi har gode renholdsrutiner og sørger for at det til en hver tid er såpe og papir til håndvask i våre toalettfasiliteter, og sprit tilgjengelig på strategiske steder. Legger du merke til at noe mangler, hjelp oss gjerne med å si ifra til en av våre ansatte!