Studentdag!

KSK og SKS inviterer til åpen dag for studenter fredag 12. april: Gratis inngang og leie av utstyr for studenter - Klatrepub på kvelden!

ENGLISH TRANSLATION BELOW!

Gratis klatring!

Hele denne fredagen blir det gratis inngang og leie av utstyr for studenter! Det gjelder for alle med studentbevis fra vi åpnet 09:00 til klatrehallen stenger 20:00.

Denne dagen arrangeres i samarbeid med Kristiansand Studentklatring (KSK), som også har faste treninger hos oss to ganger i uken. KSK og/eller SKS har folk i klare hele dagen til å gi opplæring og hjelpe deg i gang, så her trenger du ingen erfaring for å møte opp!

Senteret vil være åpent for øvrige kunder i hele åpningstiden fra 09-20, men vi gjør oppmerksom på at det vil være ganske fullt opp med studenter spesielt fra kl 18-20.  

Klatrepub!

Når klatrehallen stenger kl 20:00 fortsetter vi kvelden oppe i kafeen med ølservering, pizza og god stemning frem til kl 23:15. For å være med på klatrepub må du reservere en plass, og arrangementet er forbeholdt studenter. Pizzabuffet bestilles sammen med reservasjon på linken under.

Meld deg på og sikre deg en plass her!

ENGLISH

Free Climbing!

This entire Friday, there will be free admission and equipment rental for students! This offer is valid for anyone with a student ID from our opening at 09:00 until the climbing hall closes at 20:00.

This event is organized in collaboration with Kristiansand Student Climbing (KSK), which also holds regular training sessions with us twice a week. KSK and/or SKS will have staff available throughout the day to provide training and help you get started, so no experience is necessary to join!

The center will be open to other customers during the entire opening hours from 09:00 to 20:00, but please note that it will be quite crowded with students, especially from 18:00 to 20:00.

Climbing Pub!

When the climbing hall closes at 20:00, we continue the evening in the café with beer service, pizza, and a great atmosphere until 23:15 To participate in the climbing pub, you must reserve a spot, and the event is reserved for students. The pizza buffet is ordered together with the reservation at the link below.

Sign up and secure your spot here!