Sørlandet Klatresenter søker rutesetter!

Sørlandet klatresenter søker etter en ny hovedrutesetter i 80% stilling!