Vårjam 28. april!

Vårjam på SKS er en sosial buldrekonkurranse med lav terskel for å bli med. Her er fokus på deltakelse, og på prøve masse nye buldre sammen andre!

Program:

  • 17:00-17:30: ankomst, utdeling av scorecard
  • 17:30-20:00: Buldrejam!
  • 20:15-20:30: Felles avslutning med uttrekking av premier
  • 20:30-23:30: Pizza og klatrepub! (NB! 18 års aldersgrense + pizza må bestilles ved påmelding på nett)  

Hvem kan bli med?

Alle over 13 år kan bli med på VinterJam frem til kl 20:30. Ungdom fra 13-17 år må være i følge med en voksen, eller ha underskrift fra foresatte på våre sikkerhetsregler og ansvarserklæring (dette er den samme som ved vanlig besøk på senteret, så har man gjort dette før er det i orden!)

Fra kl 20:30 blir det 18. års aldersgrense og ølservering. Det betyr at ungdom under 18 ikke får blitt med på pizza og klatrepub.  

Format:

Formatet er uformelt og sosialt. Her er det å prøve på masse nye gøye buldre sammen med gode klatrevenner som står i fokus!

Deltakerne har 2,5 timer på seg til å gå så mange buldre de klarer! Det vil bli gitt ekstra poeng for å flashe buldre(flashe = gå et bulder i første forsøk), og det blir markert sonetak ca midt på bulderet som gjør at man kan få poeng uten å komme helt til topps! Det blir delt inn i 2 klasser med separate buldre for å redusere kø.  

Deltakerne tar selv vare på sitt eget scorecard og markerer hvilke buldre som er gått. Her er det høy grad av tillit til at deltakerne er ærlige, juksing er kjempeteit!

Buldre, klasser og rutesetting:

Inger klasser! 20+ nye buldre fra grad 4+ til 7B+.

Vi får besøk av Jonathan Littauer fra Air Forus som gjestesetter!

Meld deg på her!